Inleiding

Inleiding doelgerichtheid.

Inleiding. Leven vanuit een toekomstgerichtheid is er creatief denkend voor de mens veel mogelijk. De mens is niet beperkt tot een specifieke taakgerichtheid, anders dan dieren

Verbeeldingskracht

Kun je je voorstellen dat:

Er een initiatiefnemer is van dit universum?

Deze een doelgerichtheid in dit universum heeft gebracht?

Waarin vrije mensen als “partners” gewenst zijn ?

Dat deze partner / mens nog geen “volwaardige tegenover” lijkt te zijn?

Dat de inbreng van de mensheid op het gewenste doel nog beperkt is?

Een positieve (bij)sturing van de wereldwijde samenleving gewenst lijkt?

Het wellicht nodig is een volgende evolutionaire stap te maken?

Als volgende stap “op naar een gedeeld menselijk waardepatroon”?

Gebaseerd op het prachtige midden van “de ander en ik”?

En het goede midden van “materialistisch en idealistisch”?

Voor sommige van deze vragen heeft u niet veel verbeeldingskracht nodig. Bijvoorbeeld: Doelgerichtheid in de evolutie is aantoonbaar aanwezig. Deze site wil  u middelen aanreiken om hierop te kunnen vertrouwen. Ook enkele andere vragen worden aangetipt. De initiatiefnemer van deze site is zich bewust van enerzijds zijn beperkingen en anderzijds de mogelijkheden van de mensheid om onder andere inzicht te ontvangen en zal daarom vaak kort verwijzen naar bijdragen van anderen. De laatste zinnen van bovengenoemde proza zijn op basis van het boek “Een vorm van beschaving” van Klaas van Egmond. https://www.klaasvanegmond.nl/een-vorm-van-beschaving/

Bij de oprichting werd aan de initiatiefnemer van deze site gevraagd naar het waarom van deze site. Zijn antwoord was en is dan bijna altijd: De antwoorden op deze vraag staan op de pagina’s van deze site opgenomen. Als aanvulling nog het volgende voorbeeld: Ton de Kok, docent godsdienstfilosofie, verwoord in zijn boek ‘Wat is GOD, Filosofen & schrijvers op zoek’ op blz.45 een gevoelen die bij velen leeft (of waar zij onbewust uit leven): “Ook weet hij (Lucretius, 98 – 55 v. Chr.) dat wat uit de materie, de natuur, voortkomt geen doel heeft. Nu dat zijn voor ons vandaag de dag toch ongelofelijk actuele en mooie gedachtes. Pas in de negentiende eeuw onderbouwde Darwin deze stelling”

Voor een goed debat of er wel of geen doel in het universum is, zijn mensen nodig die goed onderbouwt beide standpunten verdedigen. Dat er geen doel zou zijn wordt vaak genoemd en geciteerd, maar weinig met een goede onderbouwing (ook niet door mensen die zijn geciteerd). Dat er wel een doel zou zijn wordt buiten de theologie om te weinig genoemd. Maar mensen als Arie Bos onderbouwen op een filosofisch zeer gedegen wijze dat er doelgerichtheid in de evolutie is.  https://www.christofoor.nl/boek/9789062388547/hoe-de-stof-de-geest-kreeg  Echter dat is geen populair standpunt. En voor een goed debat en om mensen niet op een dwaalspoor te brengen of te houden, is dat andere geluid nodig. Ook als dat niet populair is. Met deze website hoopt de initiatiefnemer dat andere geluid ook tot zijn recht te laten komen. Nb Om ook recht te doen aan de heer de Kok nog het volgende: Bij een herlezing door hem bedoelde hij hiermede te zeggen dat de woorden en gedachtes van Lucretius mooi in de context van de tijd, waarin hij leefde, waren. Wellicht is ‘interessant’ dan een beter gekozen woord in plaats van ‘mooi’.

Wat heeft u, als mens, toch een mogelijkheden. Als we leven vanuit een toekomstgerichtheid is er creatief denkend voor de mens veel mogelijk. De mens is in tegenstelling tot andere levende wezens minder beperkt tot een specifieke taakgerichtheid. De mens kan van alles, is meer algemeen, wat bijdraagt aan het zich vrij kunnen gedragen en binnen zekere grenzen vrij kunnen kiezen *. Al eeuwen gaat de maatschappij er dan ook vanuit dat de mens, binnen zekere grenzen, verantwoordelijk is voor zijn keuzes en daden.

Waarom is het dan toch zo aantrekkelijk om vanuit een ver verleden te blijven denken? Is het omdat wij meer houvast daaraan denken te kunnen ontlenen? Omdat wij over het verleden denken meer te kunnen zeggen dan over de toekomst? Maar geldt dat ook voor een ontwikkeling vanuit een ver verleden? (uiteraard is het bekend dat Descartes ontdekte dat uit een wiskundige reeks een vaste opvolging van toepassing is, maar geldt dat voor alles in de toekomst \en is het allesomvattend ?) En kunnen we onze levensbeschouwing en levenswijze laten inperken door deze wijze van denken?

Waarom gaan velen toch mee in wat (enkele) wetenschappers zeggen te hebben ontdekt? Waarom denken velen van ons dat de ratio het altijd bij het rechte eind heeft? Ook als ons gevoel, hart iets anders zegt? Als iedere (in een bepaalde periode) aanvaarde theorie 100 % juist zou blijken, is er dan nog wel wat te ondekken voor de komende generaties? Of is het zoals Schopenhauer ooit schreef aan Darwin: “Onze taak is niet: zien wat nog niemand ooit heeft gezien, maar: denken wat niemand ooit heeft gedacht, over dingen die iedereen ziet” Het universum is er al, wij mogen ontdekken wat er allemaal in zit.

Preadaptie. De Neo Darwinisten weten het wel. Op basis van de kennis van een (heel ver verleden denken zij over de toekomst iets te kunnen zeggen. Dat maken ze aannemelijk door er een wetenschappelijke saus over te gieten. Darwin zelf was bij de introductie van zijn theorie openhartig, toen hij vermelde dat er “gaps” waren. Neo Darwinisten kennen het begrip preadaptie. Maar bij Neo Darwinisten hoor je inhoudelijk niets over de betekenis van “preadaptie”, anders dan dat het nodig is als ontbrekende schakel is om die theorie “rond te krijgen”**. Nu klinkt preadaptie (vooraanpassing) toekomstgericht en doelgericht. En dat doelgericht is het thema van deze website.

het zat er al in

Preadaptie: Van het “begin” af zat het er al in

Door allen die (gaan) bijdragen aan deze site hoopt de initiatiefnemer dat de site onder meer zal bijdragen aan:

  • De weg van het goede leven te gaan vanuit een juiste balans van ratio en gevoel.
  • Opwaardering van de ratio in levensbeschouwingen, maar dan wel een ratio , die niet bang is om filosofieën in hun juiste context te plaatsen, dan wel te relativeren.

Voluit leven in het heden is wellicht de beste voorbereiding op de toekomst, want dan worden we ons bewust van een kracht die ons voortdrijft en langzaam omvormt.

Doelgerichtheid in de evolutie wordt hierbij als kernwoord gebruikt.

En als intermezzo.                                                                                                                                              Wist u dat onze  verre voorouders, de Jager-verzamelaars, ook al zeer doelgericht waren?    Een  citaat uit het FD van zaterdag 7 11 2020 afkomstig van antropoloog James Suzman:      “… Wat werk verder zo bevredigend maakt, is doelgerichtheid. Helemaal mooi is het als meerdere doelen samenkomen in je werk: ambitie, je verdiepen in een onderwerp, geld verdienen omdat er brood op de plank moet komen, en meer. Bij de jager-verzamelaars kwamen eigenlijk al hun doelen samen in de jacht: voedsel, voor elkaar zorgen, iets delen.”

Voor een goede informatie uitwisseling is ruimte op deze site. De webmaster zal met name berichten die hieraan geen constructieve inhoudelijke bijdrage leveren, niet plaatsen, inkorten of verwijderen.

De initiatiefnemer van deze site verkondigt geen “eigen bedachte theorieën” en erkent dat er na veel wetenschappelijke ontdekkingen een mysterie blijft .

Met name zal de redactie die bestaande kennis , geschikt voor u die inhoudelijk meer wil weten over evolutie en met name doelgerichtheid daarin, dit op een ordentelijke wijze aan u tracht te presenteren of te verwijzen naar bronnen. Zie ook via “overig” waarin de bronvermeldingen staan.

Hierbij dus aan u, als bezoeker van deze site, een uitnodiging om een bijdrage aan met name doelgerichtheid te leveren. Zie pagina “contact” en/of “forum 1”

Hier komt je eigen tekst !

* En daardoor kon de mens ook hulpmiddelen maken om specifieke taken heel goed te doen.

** Preadaptie: Wel heeft Stephen Jay Gould voorgesteld om het woord “preadaptie” te vervangen door “exadaptie”. Maar dat veranderd niets aan het probleem voor een Neo Darwinistische uitleg van de evolutie. Al die preadapties zouden kunnen worden begrepen als we uitgaan van “eigenschappen, die er vanaf het begin al inzaten” (denk hierbij ook aan Verhulst en Conway Morris)